zaterdag 11 juni 2011

Genieten in de tuin

Nog een hobby van mij is onze tuin. (I know, NOG een hobby) John en ik zijn al sinds we hier wonen bezig om onze tuin om te toveren naar onze eigen 'Sprookjesachtige-hollandse-cottage-tuin'. Deze term heb ik zelf bedacht, is dus niet terug te vinden in boekjes.
Hierbij wat foto's van de achtertuin.

Another hobby of me is our garden. (I know, another hobby) John and I have been working on our garden since we are living here to transform it to our own 'fairytale-Dutchstyle-cottage-garden '. This term I have invented itself, is not found in books.
Here some pictures of the backyard.
(Zo blauw dus... ging wat kleur verloren met PDFje maken)Ook hebben we (lees: John) dit voorjaar onze voortuin aangepakt. Want zoveel tijd als we in de achtertuin investeerden, zo verwaarloosden we de voortuin. Tja, wij zitten meestal in de achtertuin, dus vonden we dat belangrijker. Toen we het huis 4 jaar geleden kochten, hebben we wel heel enthousiast de voortuin leeg getrokken met de bedoeling deze zo snel mogelijk, opnieuw te bestraten en te beplanten. Tja, dat duurde dus 4 jaar... Met deze anekdote als triest hoogtepunt: Vorig jaar zomer, liep ik, hoogzwanger, door de straat naar huis. Voor mij liep een ouder echtpaar recreatief te wandelen. Ik liep niet zo snel meer, dus bleef achter ze lopen. Nadat de vrouw een blik op onze tuin had geworpen zei ze tegen haar man: 'Nou, dat ziet er toch ook niet uit!' Waarop de man instemmend knikt. Daarna loop ik naar de voordeur en steek de sleutel in het sleutelgat, daarmee duidelijk aangevend dat het mijn voortuin is...
Om maar ff duidelijk te maken hoe lelijk het was. Een Urbexfotograaf had zich er uit kunnen leven.
Maar nu ziet het er zo uit, met mijn Privé-tuinman:

Also we (we = John) dealt with our front yard this spring. The time we have invested in the backyard, we have neglected the front yard. Well, we usually sit in the backyard, so we found that more important. When we have bought the house four years ago, we very enthusiastically emptied the front yard with the intention that, as soon as possible, we would re-pave and re-plant it. Well, that lasted four years... With this anecdote as the sad climax: Last summer, I walked, very pregnant, through the street to go home. In front of was an older couple walking recreationally. I did not walk that fast anymore, so I stayed behind them. After the woman had a glance at our garden, she told her husband: "Well, that looks awfull!" To which the man nods approvingly. Then I walked to the door and inserted the key into the keyhole, clearly that it is my front yard ...
Just to clarify ff how ugly it was. An Urbexphotographer could have made some of his best work there.
But now it looks like this, with my private gardener:
Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...